Przemoc wobec osób starszych.

Osoby starsze stają się ofiarami przemocy, a także różnych form dyskryminacji. Często do takich aktów dochodzi w gronie rodzinnym i tym samym jej świadkami stają się mimowolnie opiekunki...

Potrzebujesz darmowej porady lub wsparcia innych Opiekunek ? Nie zwlekaj - dołacz do nas !!!

Reklama

Praca opiekunki w Polsce - aktualne tematy :

#1 2017-08-25 15:10:37

Redaktor
Member
Zarejestrowany: 2017-04-20
Posty: 27

Przemoc wobec osób starszych.

Osoby starsze stają się ofiarami przemocy, a także różnych form dyskryminacji. Często do takich aktów dochodzi w gronie rodzinnym i tym samym jej świadkami stają się mimowolnie opiekunki. Jak ów problem wygląda w Polsce? Czy w ostatnim czasie pojawiły się inicjatywy przeciwdziałające zjawisku?Chociaż w ostatnim czasie przemoc wobec osób starszych stała się obszarem wzmożonych działań informacyjnych nadal istnieje w naszym społeczeństwie pewna tendencja do marginalizowania zjawiska. Jako jeden z projektów wskazać należy kampanię medialną „Przemoc wobec starszych. Nie bądź biernym widzem" realizowana przez Fundację Projekt Starsi pod patronatem miasta stołecznego Warszawy. Problem jest poważny i sam fakt, że staje się przedmiotem publicznej tematy w pewnym stopniu oddaje jego rozmiary.

Dlaczego osoby starsze tak łatwo padają ofiarami przemocy?

Wymienić należy kilka czynników sprawiających, iż seniorzy znajdują  w grupie ryzyka szczególnie narażonej na doświadczanie przemocy. Przede wszystkim wiąże się to z ograniczoną mobilnością i tym samym kontaktów z otoczeniem. Mało tego, w przypadku gdy może dojść do rozprawy w związku z przemocą zaistniałą w gronie rodzinnym seniorzy obawiają się, że wyrokiem sądu mogą zostać umieszczeni w domu opieki. Niejednokrotnie bywa bowiem tak, że agresor jest jednocześnie jedynym opiekunem dla osoby starszej i ofiary swoją tragedię przeżywają w milczeniu. Wskazać też należy mniejsze zdolności poznawcze wobec dynamicznych zmian i co za tym idzie możliwości samodzielnego poszukiwania pomocy.

Formy przemocy stosowane wobec seniorów:

    przemoc fizyczna - agresja narażająca osobę starszą na obrażenie ciała, utratę zdrowia, a w radykalnej postaci nawet życia. W konsekwencji zadawanych uderzeń senior doznaje urazów kończyn, głowy, pojawia się obrzęk, obtarcia czy też krwiaki. Tragiczne efekty zastosowania takiego rodzaju przemocy są najprostsze do rozpoznania ze względu na to, że są widoczne optycznie;
    przemoc psychiczna - rozumiana jako działania ukierunkowane na podważenie poczucia stabilności seniora, podkopanie własnej samooceny poprzez poniżenie i upokorzenie. Służyć mają temu wyśmiewanie, izolowanie od otoczenia, krzyki etc. Konsekwencją tego pokroju agresji może być wystąpienie lub pogłębienie depresji u osoby starszej.
    przemoc ekonomiczna - stosowana przede wszystkim przez osoby najbliższe, szczególnie w przypadku gdy wspólnie z seniorem prowadzą oni gospodarstwo domowe. Może się ona przejawiać wielopłaszczyznowo od możliwości ograniczania samodzielności finansowej seniora w rozdysponowaniu własnego świadczenia emerytalnego po zmuszenie go do wzięcia długoterminowego kredytu, aż po osławioną już metodę "na wnuczka";
    przemoc instytucjonalna - praktykowana w instytucjach z założenia społecznie wrażliwych (np. domy opieki, placówki pobytu dziennego, szpitale), gdzie osoby starsze doświadczają między innymi zaniedbania ze strony personelu.

Przemoc wobec seniorów w świetle badań statystycznych.

W roku 2011 zrealizowane zostało ogólnopolskie badanie odzwierciedlające skalę omawianego zjawiska. Otóż na podstawie publikacji "Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce" ujawniono, iż zjawisko przemocy dotknęło aż 5.9% osób powyżej 65 roku życia. Do najczęstszych form przemocy należało: znieważenie, lekceważenie, wyśmiewanie, ośmieszanie (5,4%), zastraszanie i szantażowanie (2,1%). Ofiarą przemocy fizycznej (duszenie, bicie, kopanie) stało się 0,4% seniorów, zaś popychania i szturchania doświadczyło aż 1,1% spośród nich. Dramatycznie również przedstawiała się również sytuacja związana z przemocą bierną, spośród której najczęstszą formą było zaniedbanie przez osoby bliskie (14%), przy czym 2,5% miało poczucie zaniedbania często, zaś 11,8% wskazywało, że ma ono miejsce czasami. Charakterystyczny jest też podział ze względu na płeć, mianowicie 7,9% kobiet doświadczyło przemocy przy 5,9% mężczyzn. Odnotować także należy, iż ankietowane seniorki skarżyły się głównie na przemoc, która dotyka je w domu, zaś seniorzy byli ofiarami przemocy przede wszystkim w miejscach publicznych (sklepy, przychodnie, środki komunikacji masowej etc.).

Zjawisko ageizmu.

W debacie publicznej od niedawna opisując problemy codziennej egzystencji osób starszych pojawia się nowy termin "ageizm". Rozumieć go należy jako dyskryminację ze względu na wiek: przejawiająca się nie tylko w lekceważącym stosunku wobec seniorów, ale również brak oferty rozrywkowej i rekreacyjnej dostosowanej do wieku. Aby uświadomić sobie występowanie owego zjawiska powołać należy się na publikacje Centrum Badań Opinii Społecznej datowaną na listopad 2016 roku. Ankietowani powyżej 60 roku życia podkreślili, że zderzali się z dyskryminacją właśnie w miejscach publicznych (sklep, ulica, transport masowy - 18% było świadkami takiego traktowania, zaś 3% doświadczyło go bezpośrednio) placówki służby zdrowia (11% było obserwatorami dyskryminacji a 5% padło jej ofiarą) jak również urzędy, banki (6% było świadkami złego traktowania a 3% dotknęło osobiście). W subiektywnej ocenie osoby starsze akcentują, iż problem istnieje, gdyż według deklaracji 26% respondentów było świadkami dyskryminacji a 10% dotknęła ona osobiście.

W świetle przedstawionych danych uważamy, że kampanie nagłaśniające zjawisko są konieczne.

Przede wszystkim rola takich projektów medialnych to edukacja, że istnieją różne wymiary przemocy. Ich adresatem mają być przede wszystkim świadkowie zaistniałych wydarzeń. Celem takich kampanii jest zmotywowanie by nie być tylko biernym obserwatorem przemocy, ale przede wszystkim zainterweniować powiadamiając odpowiednie służby. Chociaż społeczeństwo ma bowiem tendencje do radykalnego potępiania takich aktów to reaguje zaledwie 1/3 świadków. Czas to zmienić.

Za: http://www.opiekadlaseniora.pl/porady/p … starszych/

Offline

 

Reklama

Podobne tematy :

Opiekun/Opiekunka osób starszych - Niemcy - Poszukujemy osób, które chciałyby pracować jako opiekunka/opiekun osoby starszej na terenie Niemiec. Oferujemy: - bezpieczną i legalną formę współpracy, - atrakcyjne zarobki, - opiekę polskojęzycznego koordynatora na miejscu, - terminową wypłata wynagrodzeń, - profesjonalną i życzliwą obsługę, - ubezpieczenie oraz składki ZUS, - zakwaterowanie i wyżywienie w domu osoby podopiecznej, - zorganizowany transport z adresu domowego na adres podopiecznych, - bezpieczne i sprawdzone miejsca pracy...

Mindfulness dla osób starszych - Medytacja polega na kultywowaniu obecności, świadomości i nieosądzaniu. Praktyka treningu mentalnego (tzw...

Zaćma i jaskra u osób starszych - Ostrość wzroku spada w miarę upływu lat. Nawet osoby obdarzone dotychczas sokolim wzrokiem w podeszłym wieku muszą korzystać ze szkieł korekcyjnych, aby przeczytać książkę, gazetę lub niewielki druk na opakowaniu produktów w sklepie...

Depresja u osób starszych - Dominujące objawy depresji to uczucie smutku, poczucie bezsensu życia, nerwowość, brak apetytu. Starość nie zawsze jest niestety pogodna...

Jakie wymagania wobec opiekunek mają agencje? - Powiedzcie mi jeszcze proszę, jakie sa ogólne wymagania agencji przy przyjmowaniu do pracy opiekunki osób starszych? Słyszałam, że czasami o tym czy pojedzie się do pracy czy nie decyduje np...

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB

Polityka Prywatności i Polityka Cookies